תעודות

רישיון ממשרד הבריאות לעסוק בטיפול

רן סדן - רשיון עיסוק ממשרד הבריאות

 

תעודת הסמכה לפסיכותרפיה

רן סדן - תעודת הסמכה לפסיכותרפיה