legs

טיפול בילדים ובנוער

טיפול רגשי בילדים מחוננים ובנוער מחונן

בנוסף למבוגרים , בקליניקה אני מטפל בילדים מעל גיל 8 ובבני נוער.

לעיתים הטיפול הוא יחידני עם הילד בלבד ולעיתים הטיפול הוא דיאדי- משלב הורה וילד.

ראשית אני פוגש את ההורים לשיחת היכרות ואינטייק, לאחר מכן תתכן פגישה משותפת של ההורים/הורה והילד. בהמשך הטיפול מתקיימת הדרכת הורים.

בקרב בני נוער הנושא העיקרי בקרב בני נוער הוא חיפוש זהות ונפרדות. אי לכך רוב הפגישות עם בן הנוער הם יחידניים אך יש גם אפשרות לכניסת הורים בהתאם לצורך ולהחלטה המשותפת.

הגישה הטיפולית

הגישה שלי היא מערכתית ורואה את הילד בהקשר הרחב של המשפחה , בית ספר ועוד. מאחר והילד מתפקד במרחב זה ומושפע ממנו יש להבין את מערכת היחסים הכוללת ואף לשנות אותה. במהלך הטיפול הקשר עם הילד הוא הדבר המרכזי. כאשר הילד יוצר קשר עם גורם נייטרלי, ניתן לאבחן את המקור לקושי העיקרי ואז לתת לו מקום.

טכניקת הטיפול

אני משתמש בטכניקות מתחום הטיפול בתנועה, טיפול באמנות, גישה התנהגותית קוגניטיבית, טיפול במשחק, וגשטאלט. המפגש בחדר מהווה מרחב סימבולי שהילד יכול לבטא בו את מצוקותיו דרך ציור, משחק, דרמה ומילים. בדך כלל עולה חוויה מסוימת בחדר ואז ניתן לעבד אותה בדרכים שונות ולתרגל אלטרנטיבות לפעולה בחיים.

טיפול בילדים מחוננים

מזה 20 שנה אני עובד גם במסגרות של ילדים מחוננים ומתמחה בטיפול בהם.

בטיפול נשים לב לצרכים המיוחדים של הילד המחונן. לדרך שבה הבולטות הטבעית שלו משפיעה על היחסים החברתיים ובמשפחה. נשים לב לפער הנוצר לעיתים בין תפיסה קוגניטיבית גבוהה ותפיסה רגשית נורמאלית. נעסוק בהתמודדות עם תוויות ובנטייה  לפרפקציוניזם. הילד המחונן הוא קודם כל ילד ואחר כך מחונן וחשוב לתת מקום לחלקים הילדיים שבו במסגרת הטיפול.